รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ 19 ม.ค. 50

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ 19 ม.ค. 50

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์...

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจการแผ่นดินอีสาน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจจการแผ่นดิน เดินสายจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่31”...

การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอ โฮเต็ล ขอนแก่น โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสัมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่ม...