สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้มีการจัดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น    มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc...

ขอนแก่นพร้อม จัดงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อคูณ 29 มค 62 เตรียมสถานที่รองรับคนเรือนแสน

จังหวัดขอนแก่น แถลงความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ  สร้างเมรุลอยสีขาวขนาดใหญ่ที่สุด ติดกับพุทธมณฑลอีสานศิษยานุศิษย์ปลื้มสมเกียรติ สืบเนื่องจาก พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)...

รพ.ศรีนครินทร์ เพิ่มศักยภาพเป็นโรงพยาบาล ขนาด 5,000 เตียง ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแถลงข่าวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง  ที่ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน  โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย...

ฝนหลวงฯ ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาอีสาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขยายพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมในกระบวนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายจากพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น...

สศช.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ ภาคอีสาน ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น  ...

คณะแพทย์ศาสตร์ มข จัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  ที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่องานคืนแก่นขามยามผูกเสี่ยว...

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งในส่วนของผู้มีสิทธิหลักปรัะกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองนั้น เรามี "งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์" แยกออกมาจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว...

กรมทางหลวงจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน    ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่น  ...