แม่บ้านมหาดไทยจ.ขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอัคคีภัยที่อ.พระยืน

แม่บ้านมหาดไทยจ.ขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอัคคีภัยที่อ.พระยืน

มูลนิธิราชประชานเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทยจ.ขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอัคคีภัยที่อ.พระยืน
เมื่อวันที่ 6 กุมภาฬนธ์ 2567 เวลา 11.00น.ที่ บ้านเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ที่ บ้านเป็ด

 


หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น จากเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน
เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย
2ครัวเรือนโดยมีนายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา


หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นาย ชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่นและผู้นำท้องที่ ร่วมในพิธี
ด้าน แม่บ้านมหาดไทย จ.ขอนแก่นมอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอัคคีภัยที่ อ.พระยืน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 5,000 บาทพร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนางดวงจันทร์ สร้อยสุด ผู้ประสบอัคคีภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน โดยมีนายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอพระยืน ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น