กระทรวงดิจิตอล จัดงานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 ที่ขอนแก่น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   จัด งานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 : Digital Local Government  โดย  ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

วันที่  21 กค 2560  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 : Digital Local Government ที่ รร.อวานี ขอนแก่น      โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น   ให้การต้อนรับ การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนราชการทันสัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ สานต่อการให้บริการภาครัฐ สู่ระดับภูมิภาค ร่วมขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่พร้อมนำเสนอบริการภายใต้ GOV Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาช่วยให้ประชาชนมีชีวิตในยุคดิจิตอลได้ง่ายขึ้น   โดยผู้เข้สสัมมนาประกอบด้วย  หน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ประชาชน  ร่วมสัมมนาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น