ผู้สมัคร สว เมืองขอนแก่นมีคนดังเข้ารอบเพียบ ทั้ง ‘อัษฎางค์- หมอเปรม -นิมิตร ผู้ประกาศข่าว ’

ผู้สมัคร สว เมืองขอนแก่นมีคนดังเข้ารอบเพียบ ทั้ง ‘อัษฎางค์- หมอเปรม -นิมิตร ผู้ประกาศข่าว ’

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ มีผู้สมัคร ส.ว.ที่ กกต.ประกาศรับสมัครรวมทั้งสิ้น 689 คนจาก 26 อำเภอ สูงสุดคือ อำเภอเมืองขอนแก่น 205 คน รองมาคืออำเภอกระนวน และบ้านไผ่ ส่วนอำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ อำเภอซำสูง มีผู้สมัคร 3 คน ใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มละ 1 คน มีผู้สมัครครบทั้ง 26 อำเภอ โดยกลุ่มสาขาอาชีพที่มีผู้สมัครสูงสุดคือ กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา 127 คน รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 100 คน มีบุคคลดังที่มีชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ 2 ไปสู่ระดับจังหวัด อาทิ ดร. อัษฎางค์ แสวงการ,นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีต ส.ส., ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ,ดร.ศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ อดีตนายอำเภอชุมแพ, นายประสาท พิมพ์สุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง นางสาวนิมิตร(นิ่ม) ตราชู อดีตผู้ประกาศข่าว kkc TV., นางนภธร อัครธรสกุล(ครูแฝด), นายสมบูรณ์ ยะมุณี, นายภพพล เกษมสันต์ณ อยุธยา และนายชัยนรินทร์ เพ็ชรแสน

ขณะที่ ผอ.กกต.ขอนแก่น ยืนยันว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 58 คน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดหีบ และให้ผู้สมัครลงคะแนน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที การลงคะแนนก็แล้วเสร็จ โดยเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ 58 คน และยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติ โดยหากมีผู้สมัครที่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนได้ที่กกต.ส่วนภาพรวมการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ใน จ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้มีสมัครที่มีสิทธิเลือกในรอบแรกสูงสุด 194 คน น้อยสุด คือ อ.ซำสูง 3 คน ซึ่ง ทั้ง 3 ก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ ในระดับอำเภอ และเข้าสู่การเลือกในระดับจังหวัด โดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน
ส่วนผลการเลือก โดยผลการเลือกรอบ2 ของอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้ผ่านการเลือก เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ 58 คนเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย.2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น