คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ร.สนามบิน ให้กำลังใจครูและนักเรียน ฝ่าวิกฤตในยามไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ร.สนามบิน ให้กำลังใจครูและนักเรียน ฝ่าวิกฤตในยามไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบินตรวจอาคารสถานที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจครูและนักเรียนในช่วงเวลาที่ยากลำบากของโรงเรียนสนามบินในตอนนี้ ซึ่งไม่มีผู้บริหารอยู่ทำงาน ตามที่เคยปฏิบัติ เป็น ประจำ ทุกปี ในช่วงต้น ของการเปิดเทอมต้น ของการศึกษา
เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณโรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบิน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบิน พร้อมด้วยพระอาจารย์ฮอนด้า วาสสท.โท ดร.,พระปลัดกิตติศักดิ์ ญาณเมธี,ดร.ยิ่งลักษณ์ งามดี,นางศศิธร จันทร์โททัย, นางสุดสงวน กลางการ, นางสุกัญญา ศรีจำนง, นายฤทธิรงค์ โคตรแก้ว, นายองอาจ แอบอิง, นายมนตรี สาระบูรณ์,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ,นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ,น.ส.อินทุอร โควังชัย รอง ผอ.รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ,นายศุภชัย สวนดี, นายอานนท์ บัวพรหมมา รองผู้อำนวยการฯ ตลอดจน นายสุริยา โมขุนทด หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสายชั้น คณะครู-อาจารย์ และเด็กนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ


ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบิน กล่าวว่าในวันนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ได้มีโครงการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู หรือนักเรียนโรงเรียนสนามบิน เนื่องจากว่าทางโรงเรียนมีโครงการต่างๆที่ได้อนุมัติงบประมาณ ตลอดจนได้มีการเยี่ยมเยือน และได้แวะดูสิ่งต่างๆได้มีการพัฒนาขึ้น ภายในโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมมือได้เดินตรวจทุกห้องทุกชั้นเรียนยิ่งนับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนต่างๆ และดูศักยภาพของเด็กนักเรียน ค่อนข้างมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนหนังสือค่อนข้างมาก เนื่องจากว่าได้ห้องเรียนที่ปรับปรุงใหม่ อาคารสถานที่มีการปรับปรุงใหม่ จากความร่วมมือร่วมใจ คณะครูโรงเรียนสนามบินทุกท่าน โดยการนำของนายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ครั้งนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินทุกคน จึงได้เดินไปให้กำลังใจ และสอบถามเด็กนักเรียนถึงการเรียนการสอน ในการอยู่เป็นหมู่คณะ ต่างๆนี้ทำให้ทราบว่า เด็กทุกคนในแต่ละสายชั้นมีความสุขมาก ไม่ว่าจะเรียนกับครูไทยหรือครูชาวต่างชาติ ก็สามารถที่จะปรับปรุง ตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ก็เชื่อแน่ว่า สามารถเป็นประโยชน์มากขึ้น
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นตรงนี้จึงได้ ไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณะครูที่ทำงาน บากบรรด้วยความเมื่อยล้ามาตลอด ตลอดปีในปีใหม่นี้ ก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปให้กำลังใจอยากที่ได้เรียนมา เพราะฉะนั้นการที่พวกเราไป ในวันนี้จะเป็นแรงกระตุ้น ให้แก่คณะครูนักเรียน และคณะผู้บริหาร ได้ทำงานอยากจริงจัง โดยเอาเด็กนักเรียนเป็นที่ตั้ง และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่องในอนาคต


ด้าน น.ส.อินทุอร โควังชัย รอง ผอ.รักษาการ ผู้อำนวยการโนงเรียนสนามบิน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของโรงเรียนสนามบินในตอนนี้ ซึ่งไม่มีผู้บริหารอยู่ทำงาน ตนได้มารับหน้าที่ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการ ในสถานการณ์ในช่วงนี้ ต้องขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน และคณะกรรมการทุกๆท่าน วันนี้ได้มีการมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ ซึ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราชาวสนามบินต้องการมากๆในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านกายภาพ ด้านคุณภาพด้วย
พวกเราชาวโรงเรียนสนามบินพยายามที่จะทำให้เต็มที่ เป็นการพัฒนาที่เป็นไปในรูปแบบ แบบก้าวกระโดด ให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งหลายๆโรงเรียนที่พัฒนาไป ในตอนนี้เราก็อยากให้โรงเรียนเรามีคุณภาพ เท่าเทียมกับโรงเรียนคุณภาพ ในด้านการศึกษาที่เราได้รับ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันนี้คณะกรรมการทุกๆท่านได้มาให้กำลังใจ ขึ้นทางโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ท่านประธานก็ดูแลเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางที่ดี คณะครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสนามบินวันนี้ มีความยินดีและมีความอบอุ่นเป็นอย่างมากที่ท่านมาให้กำลังใจในช่วงเวลานี้ และพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ทุกๆในการทำงานไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตาม เราไม่ได้เดินโดดเดี่ยว เรามีคณะกรรมการที่คอยให้กำลังใจ ซึ่งเป็นหนึ่งที่จะเป็นพลังให้เราก้าวเดิน ช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น