ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ระดมพลังทุกเครือข่าย ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และคนเร่ร่อน

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ระดมพลังทุกเครือข่าย ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และคนเร่ร่อน

สืบเนื่องจากพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด ปี 2566 จำนวน 85 คน และปัจจุบันยังพบกลุ่มคนเร่ร่อน 39 คน ตามชุมชนแออัด (ริมทางรถไฟ) ตาม บขส. และยังพบกลุ่มคนจนเปราะบางในเมืองขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ สืบเนื่องจากพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด ปี 2566 จำนวน 85 คน และปัจจุบันยังพบกลุ่มคนเร่ร่อน 39 คน ตามชุมชนแออัด (ริมทางรถไฟ) ตาม บขส. และยังพบกลุ่มคนจนเปราะบางในเมืองขอนแก่น เช่น กลุ่มคนรวมตัวกันตั้งที่พักอาศัยที่ไม่มั่นคงในพื้นที่รกร้าง คนจนที่พักห้องเช่าราคาถูกระยะเวลานาน และแรงงานรับจ้างรายวันนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว ด้วยการช่วยเหลืออย่างรอบด้าน เช่น การตรวจสุขภาพ การจัดหาที่พักชั่วคราว การหาทุนการศึกษา และการหางานให้ทำ หลักคิดคือ ไม่พร้อมก็ต้องรบ ไม่ครบก็ต้องทำ ขอให้ทุกหน่วยลงมือทันที ช่วยอะไรได้ก่อนก็ให้รีบทำ


ตลอดระยะที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การออกแบบร่วมกันของกลไกลคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน โดยประสานงานให้คนไร้บ้านเข้าพักอาศัยบ้านโฮมแสนสุข และเข้าคุ้มครองในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ มีคนไร้บ้าน ได้รับการช่วยเหลือสิทธิสวัสดิการต่างๆ เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน ย้ายสิทธิรักษาพยาบาล ประสานส่งกลับครองครัวเดิม ส่งต่อแหล่งงาน/มีงานทำ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเลาะเมืองให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และส่งกลับภูมิลำเนา อีกด้วย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น