ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ คณะแพทยศาสตร์ มข จัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 67 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ คณะแพทยศาสตร์ มข จัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 67 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

           วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์      ได้จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  และนายจิรวุฒิ  คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และ  รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   “ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้”
          รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นวันศรีนครินทร์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนวันศรี-นครินทร์  อยู่ในพระราชูปถัมภ์  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา
         การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนรินทร์ แบ่งเป็น3 ประเภท  คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล   กิจกรรมเทิดพระเกียรติ    และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ  โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบด้วยพิธี  บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  และนิทรรศการสุขภาพ  และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  กิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 ทั่วประเทศหรือทางเฟสบุ๊คคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และNBT11 ทีวีอีสาน  ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  13   กรกฎาคม 2567  เวลา 18.00-20.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ารับชมผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย และร่วมบริจาคสมทบทุนในวันและเวลาดังกล่าว
           นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ประธานฝ่ายจัดหารายได้ส่วนภูมิภาค กองทุนวันศรีนครินทร์ฯ กล่าวว่า การระดมทุนในปีนี้ ได้เชิญชวนบริจาคไปยัง ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มข้าราชการ ส่วนงานข้าราชการ นักธุรกิจทั่วประเทศไทย ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุ่มผู้บริจาครายเดิมและรายใหม่นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าจังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการ องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายในภูมิภาคเพิ่มเติมขึ้นด้วย
              นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  กล่าวว่า ปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 53,985,029.60 บาท ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนครินทร์และ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
                ซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ 3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี  “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี”   ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัย- ขอนแก่น  เลขที่บัญชี 438-1-123456
                    สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-4336-3688 และ 0-4336-3130  ทุกวันเวลาราชการ
ติดตามข่าวสารได้ที่  FB/: กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    FB/: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น