“อัยการคุ้มครองสิทธิฯขอนแก่น” จัดโครงการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำท้องถิ่น

“อัยการคุ้มครองสิทธิฯขอนแก่น” จัดโครงการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำท้องถิ่น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บัาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ที่ อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ เจิรญคุณาธร ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนฯในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น และคณะที่ปรึกษาฯ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดการจัดฝึกอบรม”โครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน” ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บัาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ที่ อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 112 คน


นางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน” เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในห้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ อันเป็นการกระจ่ายความช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ชนบทในระดับชุมชน หมู่บ้าน สังคมเข้มแข็ง และสงบสุขถ้วนหน้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกิจของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น