“จ.ขอนแก่น ” ปฏิบัติการเร่งรัดป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

“จ.ขอนแก่น ” ปฏิบัติการเร่งรัดป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ.ขอนแก่น แถลงผลปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (ครั้งที่ 4) ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” ซึ่งเป็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในพื้นที่ 26 อำเภอ 30 สภ. 30 หมู่บ้านเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผอ.ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น, นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นายภิญโญ โฆษิต ผอ.ปปส. ภาค 4 ,นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2567 ตามนโยบายรัฐบาลและตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 25 จังหวัดเร่งด่วน โดยปฏิบัติการภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้


เวลา 05.30 น. ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย รอง ผวจ.ขอนแก่น ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ผู้แทน กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ผู้แทนสำนักงาน ปปส. ภาค 4 ผู้แทน ตชด.ภ.2 ปล่อยแถวกำลังพลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และยึด อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากปฏิบัติการ Re X-ray ตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม อ.เมืองขอนแก่น
เวลา 06.30 น. ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย รอง ผวจ.ขอนแก่น ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ตชด.ภ.2 ปปส.ภ.4 ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด ที่บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น พบผู้เสพ 15 ราย ผู้ค้า 3 ราย รวม 18 ราย ,บ้านโคกน้อยหนองแสง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 2 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 400 เม็ด


เวลา 11.30 น. ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นพ.สสจ.ขก. ผอ.ปปส. ภาค 4 ร่วมแถลงผลปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (ครั้งที่ 4) ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” ซึ่งเป็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในพื้นที่ 26 อำเภอ 30 สภ. 30 หมู่บ้านเป้าหมายโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มีผลการปฏิบัติดังนี้
1. เป้าหมายดำเนินการ 152 เป้าหมาย 30 หมู่บ้าน 2. จับกุมผู้เสพ 104 คน ผู้ค้า 27 คน 3. ของกลาง ยาบ้า 3,431 เม็ด อาวุธปืน 10 กระบอก เครื่องกระสุน 104 นัด 4. ยึด อายัดทรัพย์ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์ อาวุธปืน ลำกล้องปืน และเครื่องกระสุนปืน รวมมูลค่าประมาณ 640,000 บาท
ในส่วนของผู้กระทำผิดได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ผู้เสพ นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษา และนำเข้าสู่ศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด (CI) ณ กองร้อย อส. ของทุกอำเภอ ก่อนที่จะส่งตัวกลับสู่ชุมชนและครอบครัว
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะได้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อโปรดทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนกว่าปฎิบัติการจะเสร็จสิ้น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น