ขอนแก่น จัดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” ประจำปี 2567

ขอนแก่น จัดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” ประจำปี 2567

ผู้สื่อข่าว ได้รายงาน่าเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น นายพันธุ์เทพ เสาร์โกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ” วันผู้บริจาคโลหิตโลก” โดย มีผู้สนใจเข้าร่วมการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่ออุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ


ปี 2567 ปีนี้มีคำขวัญว่า “20 years of celebrating giving : Thank you, blood donors! – ฉลอง 20 ปีแห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต” เพื่อสร้างความตระหนักถึงการบริจาคโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยสำหรับรักษาผู้ป่วยและเป็นการบริจาคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1943 ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930 อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกับเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2547 (ค.ศ. 2004) และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น