ขอนแก่น จัดกิจกรรม Isan Pride Festival 2024 เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ

ขอนแก่น จัดกิจกรรม Isan Pride Festival 2024 เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ

23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. ณ ลานข้าวเหนียว เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Isaan Pride Festival 2024 โดยมีขบวนพาเหรด Isaan Pride Festival 2024 มีแขกผู้มีเกียรติ์ร่วมงานเช่นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานททท. สำนักงานขอนแก่น, หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Forsogi), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น, มูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน จ.ขอนแก่น (IGDN)

โดยมีคุณปุญชรัสมิ์ ตาเลิศ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ กล่าวรายงานการจัดงาน
สำหรับกิจกรรม “Isaan Pride Festival 2024” เป็นกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความภูมิใจในตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศในเดือนแห่งความภูมิใจ คือ Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน 2567, เพื่อสร้างความตะหนักรู้แก่สาธารณะชน ประเด็นความหลากหลายทางเพศ การสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อลดอคติทางเพศ ความกลัว เกลียดชังต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ

และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การกดขี่ทางเพศ การคุกคามทางเพศ ตามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558”, เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในทุกภาคส่วน หรือ LGBTIQAN+ friendy ในระดับพื้นที่/ระดับภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นมหานครสีรุ้ง “Rainbow City” แห่งแรกในภาคอีสาน ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศร่วมกับทุกภาคส่วน

ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรม ได้แก่ ขบวนพาเหรด Pride Festival 2024 โดยจะเริ่มเดินพาเหรดจากหน้าตึกแก่น เวลา 17.00น. เริ่มตั้งแต่ลานหน้าตึกแก่น ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น เคลื่อนขบวนไปยัง ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น