ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ต้อนรับ ผอ.รร คนใหม่

ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ต้อนรับ ผอ.รร คนใหม่

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แสดงความยินดี และต้อนรับนายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สู่รั้ว ชมพู ฟ้า เหลือง ขอนแก่น
วิทยายน ร่วมสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาบ้านหลังใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าสู่ไป
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีพิธีการต้อนรับ และแสดงความยินดี นายบุญเหลือ ทองอ่อน ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในช่วงเช้า เวลา 09.29 น.ที่ บริเวณหน้าหอพระพุทธสุวรรณมหามงคล นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางถึงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ต้อนรับ นำโดย นายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จากนั้นได้ไปไหว้พระขอพร พระพุทธสุวรรณมหามงคล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ต่อมาในเวลา 10.30 น.ที่ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนแขกผู้มีเกรียติ ได้เข้าห้องประชุมฯเข้าสู่ลำดับพิธีการแนะนำแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ขอนแก่น,
พล.ต.กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผบ.มทบ. 23 ,ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.สนามบิน ,ดร.ทวีศิลป์ สารแสน อดีต ผอ.สพม.เขต 40 ,ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู อดีต ผอ.สพม.เขต 25,นายมิตรชัย อานันทนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ,ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีต ,ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย อดีตผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน,นายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ,นายสมบูรณ์ สวัสดิ์พีระ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ,ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร,ดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผอ.ร.ร.แก่นนคร,นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ,ดร.เรืองยศ แวดล้อม อดีต ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร เป็นต้น และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ขอนแก่น ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
ต่อด้วยชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานผอ.ในสังกัด สพม.ขอนแก่น ของนายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมทั้งชมการแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จากนั้นเรียนเชิญ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และกล่าวนำส่ง นายบุญเหลือ ทองอ่อน ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ต่อด้วยนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบสูทเบลเซอร์ของโรงเรียน, ติดเข็มกลัด,มอบผ้าพันคอชมพู ฟ้า เหลือง และ มอบมาลัย 2 ชาย พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ
ต่อจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี ตามด้วยนายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.25 กล่าวแสดงความยินดี และ ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย อดีต ผอ.(เชี่ยวชาญ)ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวแสดงความยินดี


จากนั้นนายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวความรู้สึกในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ว่าตนมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา, มูลนิธิฯ สภาคมฯ คณะคุณครู และลูกๆนักเรียนทุกคน จึงอยากจะกราบขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน ซึ่งตนเองไม่มีอะไรมากมายที่จะนำเรียนให้กับผู้มีเกียรติ นอกจากคำกล่าว ขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เมตตากรุณา ที่มาให้กำลังใจตนและครอบครัวในวันนี้ และรวมไปถึงขอบคุณ ญาติๆที่ร่วมมาส่งในวันนี้ด้วย
ด้านนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่รู้จักกัน ตอนรู้จักกันเป็นครั้งแรก ตอนที่เรียนหนังสือด้วยกัน ผอ. บุญเหลือ เรียนเกษตร ตนนั้นเรียนสังคม และทำกิจกรรมร่วมกัน วันดีคืนดีต่างคนต่างจบต่างคนต่างไปทำงาน เพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นวันที่ดีใจและภูมิใจที่สุด ที่เพื่อนคนหนึ่งที่มาจากโรงเรียนเล็กๆ และได้มาอยู่โรงเรียนชั้นนำของภาคอีสาน ของประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่น สมกับคำว่าชื่อ ไม่ธรรมดา


เพราะฉะนั้นใคร จะเจริญก้าวหน้าให้ตั้งชื่อว่าบุญเหลือ เพราะบุญมันเหลือล้น เหลือเกินคณานับ นั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาส่งในวันนี้ ที่สุดขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ศักดาเดช ที่เปิดให้มีตำแหน่งว่าง ถ้าจะมีการโยกย้ายก่อนเกณฑ์ใหม่จะมา หลายคนบอกว่าท่าน ผอ.บุญเหลือไม่ธรรมดา เป็นคนที่เหนือคน ปกติต้องเขียนย้ายตามฤดูการโยกย้าย เพื่อมาพิจารณาช่วงเดือนกันยายน แต่บุญท่านผอ.ได้สะสมบุญมา บุญกุศลผลบุญที่ได้กระทำมา ส่งผลให้เกื้อกูล ดลบันดาลให้พี่ศักดาเดชลาออก พอลาออกเสร็จปั๊บ ผู้บริหารทุกคนอยู่ในขอนแก่น เขียนแผนมีเขียนอยู่ 1-2 คน แต่เขียนพอเป็นพิธีของทางราชการ เพราะฉะนั้นเขาเปิดทางให้คนดี และเขาเปิดทางให้คนเก่ง เขาเปิดทางให้คนที่มีความรู้ และมีความสามารถ เพราะฉะนั้นทั้ง 3 ด้านอยู่ในตัวของคนๆนี้ และเป็นบุญของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและเป็นความโชคดีของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ผอ.ที่มีคาแรคเตอร์ 3 ประการ มาอยู่ตรงนี้
ตนรู้จัก ผอ.บุญเหลือ มาตั้งนาน และจะเกษียณพร้อมกันด้วย เพราะฉะนั้นในเมื่อ ผู้อำนวยการ บุญเหลือ มาอยู่ถิ่นนี้ มาอยู่ที่ภูมิดี ความดีอาจจะที่หนึ่ง เพราะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นโรงเรียนหมายปองของคนทางภาคอีสาน เป็นโรงเรียนหมายปองของคนทั้งประเทศไทย ซึ่งเขาเรียกว่าภูมิดีและยินดี ทุกคนก็อยากมา ทุกคนก็อยากมาอยู่ ประการที่ 2 ท่านผู้อำนวยการบุญเหลือเอง นั้นเป็นคนดีด้วย คนดีมาอยู่ถิ่นดี ต้องดี 2 เท่า นอกจากมาอยู่ถิ่นดี และเป็นคนดีแล้ว ผอ.บุญเหลือเป็นคนมีกัลยาณมิตรที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติน้องๆและเพื่อนๆ และผู้ปฏิบัติงาน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น