จ.ขอนแก่น เปิดโครงการ Thailand Education EXPO 2024

จ.ขอนแก่น เปิดโครงการ Thailand Education EXPO 2024

6 ก.ค.67 นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ Thailand Education EXPO 2024 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น (KICE) โดยมี คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการบริหารบริษัทวิสดอมวีกรุ๊ป ผู้บริหารบริษัทฯ วิทยากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน


โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบสนามจริง ติวเสริมเพิ่มความรู้ กิจกรรมเวิร์คชอปตามสายงานอาชีพต่างๆเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น