รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นนำคณะติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นจากโรงงานทำปลาร้า

รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นนำคณะติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นจากโรงงานทำปลาร้า


นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายอำเภออุบลรัตน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น นายก อบต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ม.10 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์


จากการตรวจติดตาม พบว่าสถานประกอบการทั้งสองแห่ง ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นอันเกิดจากกระบวนการผลิตน้ำปลาร้าแล้ว
และทาง ศดธ.จ.ขอนแก่น และ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น จากปีละ 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นตรวจเดือนเว้นเดือน หรือรายไตรมาส พร้อมกับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น