KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ สถานีขนส่งโดยสาร บขส 1 นายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ได้มาเปิดงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและเผยแพร่ความรู้ประกันภัย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและเผยแพร่ความรู้ประกันภัยเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2560

KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงภัยในช่วงเทศกาล สำนักงาน คปภ.ได้อนุมัติแบบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ /สุขใจพลัส ซึ่งเป็นแบบประกันภัยที่มีเบี้ยประกันถูกที่สุดเพียง 100 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต พิการทุพลภาพ สูงถึง 100,000 บาท กรณีมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เพิ่มอีก 5,000 จ่ายเบี้ยเพียง 222 บาท เท่านั้น ไม่ต้องเขียนคำขอไม่ต้องแถลงสุขภาพใดใด มีบัตรประชาชน และอายุระหว่าง 2.-60 ปีก็สามารถทำประกันภัยได้ สำหรับกิจกรรมภายในบูธ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ประกันภัย การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และบริการรับประกันภัย พรบ.รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถทำประกันภัย ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้างต้น ยังมีกรรมธรรม์ประกันภัย 200 ซึ่งให้บริการตลอดปี และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเบื้องต้น ในงานมีชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดขอนแก่น ขอร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2500 ขวด ,กาแฟกระป๋อง และหมวกกันน็อค 20 ใบ มอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ รอรถโดยสารกลับภูมิลำเนาอีกด้วย  ชมคลิปข่าว ครับเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น