ภาวะเศรษฐกิจภาคอีสาน ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง

2 พย 2560 ที่ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3 และแนวโน้มไตรมาส 4/2560

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องและทั่วถึงมากขึ้นโดยการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่วนด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้ภาคเกษตร ภาคการค้าและบริการที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนแผ่วลงจากภาคการก่อสร้างที่หดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัว สำส่วนด้านเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อนและมีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีความเสียหายน้อยกว่าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 แม้ว่าอุทกภัยในครั้งนี้จะมีความเสียหายต่อพืชและต้นทุนการเพาะปลูกจะสูงกว่า ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบนาข้าวจำนวน 5 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหาย 6,410 ล้านบาทส่วนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม นาข้าวเสียหาย 0.48 ล้านไร่มูลค่าความเสียหาย 1,850 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4 มีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ มาตรการของภาครัฐผ่านโครงการความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นแรงส่งให้กับการลงทุนภาคเอกชน ส่วนปัจจัยด้านลบ แนวโน้มรายได้เกษตรกรมีผลกระทบจากอุทกภัยและรายได้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีแนวโน้มลดลง และหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น