รมต.เกษตรเน้นเกษตรยุคนี้ต้องการตลาดนำการผลิต

นที่ 29 มกราคม 2561 ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคอีสานตอนบนกว่า 800 คนในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเน้นเกษตรยุคนี้ต้องการตลาดนำการผลิตให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดดูงานนโยบายประสานงานจังหวัด ประสานพาณิชย์ ก่อนส่งให้ฝ่ายส่งเสริมการผลิตคือเกษตรจังหวัดต้องทำงานบูรณาการกันการแก้ปัญหาอย่าไปหน่วยเดียวต้องไปช่วยประชาชนช่วยเกษตรกรหลายๆหน่วยไปพร้อมกัน

ข่าว  ภาพ  ชยุต  อนุสุริยาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น