ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 50 คน โดยในงานมีพิธีมีพิธีถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน จากผู้รับบริการ และผู้ปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ และร่วมร้อง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี มหาราชา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  การลงนามถวายพระพร และการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมที่บุคคลออทิสติก ได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ การมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่น หลังจากเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น