ขอนแก่นจัดงาน [email protected] สินค้าเกษตรปลอดภัย  

21 กันยายน 2561 ที่ลานหน้าห้างโฮมโปร จ.ขอนแก่นนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน [email protected] สินค้าเกษตรปลอดภัย   ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ่น เพื่อให้ประชาชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานจอดรถโฮมโปร สาขาขอนแก่น   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสานนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายในงานจะได้พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพ หลากหลาย อาทิ ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สาร สินค้า อาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรมมากมาย โดยโฮมโปรได้สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยมี 9 สาขาที่โฮมโปรทั่วประเทศเป็นสาขานำร่อง คือ สาขาขอนแก่น, มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อาทิ สาขาชัยพฤกษ์, สาขาระยอง, สาขาตรัง, สาขาเชียงราย, สาขาหัวทะเล, สาขาภูเก็ต (ฉลอง), สาขาพิษณุโลก และสาขาสกลนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น