ขอนแก่นจัดงาน Farm@Home สินค้าเกษตรปลอดภัย  

21 กันยายน 2561 ที่ลานหน้าห้างโฮมโปร จ.ขอนแก่นนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Farm@Home สินค้าเกษตรปลอดภัย   ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ่น เพื่อให้ประชาชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานจอดรถโฮมโปร สาขาขอนแก่น   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสานนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายในงานจะได้พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพ หลากหลาย อาทิ ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สาร สินค้า อาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรมมากมาย โดยโฮมโปรได้สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยมี 9 สาขาที่โฮมโปรทั่วประเทศเป็นสาขานำร่อง คือ สาขาขอนแก่น, มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อาทิ สาขาชัยพฤกษ์, สาขาระยอง, สาขาตรัง, สาขาเชียงราย, สาขาหัวทะเล, สาขาภูเก็ต (ฉลอง), สาขาพิษณุโลก และสาขาสกลนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น