สถาบันขงจื้อ มข และ มมส จัดงานแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน   รางวัลเส้นทางสายไหม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน   รางวัลเส้นทางสายไหม   ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3     ซึ่งในงานมีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม     ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนโยบาย  หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง    สืบสานความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยจีน    เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถผลักดันและดึงดูดความสนใจในการเรียนภาษาจีนของคนรุ่นใหม่        ส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านภาษาจีน        และพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมากขึ้น              โดยกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเทศกาลมนต์เสน่ห์ภาพยนตร์จีนและการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดงานเทศกาลมนต์เสน่ห์ภาพยนตร์จีน              ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ติง   ย่าผิง   หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยศิลปะการแสดงละครและภาพยนตร์ของคณะวิจัยศิลปะจีน           และวันนี้เป็นการแข่งขัน  ทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน  และการแสดงความสามารถในการแข่งขันยัง  รวมถึงการจัดนิทรรศการเส้นทางสายไหมเส้นใหม่          โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือรางวัลชนะเลิศ       รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2              โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น