ขอนแก่น เปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสดเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้

ขอนแก่น เปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสดเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณอ่าวไทยและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบไปด้วย จ.นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, พัทลุง, สุราษฏธานี, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต และตรัง ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 4 และ 5 มกราคมที่ผ่านมานั้น จ.ขอนแก่น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชาวจ.ขอนแก่น บริจาค เงิน สิ่งของ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 62 เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น