ชาวขอนแก่นยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งต่อเนื่อง พบส่วนใหญ่ติดภารกิจและอยู่ต่างจังหวัด จึงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ชาวขอนแก่นยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งต่อเนื่อง พบส่วนใหญ่ติดภารกิจและอยู่ต่างจังหวัด จึงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าขณะที่ กกต.ระบุ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 19 ก.พ.นี้ ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นส่วนหนึ่งทยอยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งโดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาทำงานหรือกำลังศึกษารวมถึงผู้ที่มาประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น เนื่องจาก
ไม่สามารถที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งตามที่อกกต.กำหนดได้ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ต่างเร่งทยอยกันลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 19 ก.พ.ในเวลา 24.00 น. โดยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลและเอกสารต่างๆ อาทิ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ-นามสกุล,วันเดือนปีเกิด เลขรหัสด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสทะเบียนบ้าน เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์และข้อมูลการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน จากนั้นให้เลือกที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เพียงวันเดียว คือวันที่ 17 มี.ค.2562 เท่านั้น ทั้งนี้ จ.ขอนแกนได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งกลางครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้งแล้ว ประกอบด้วย
เขต 1 คือที่สนามกีฬากลางจังหวัด,
เขต 2 ที่หอประชุม ร.ร.ขามแก่นนคร,
เขต 3 หอประชุมอำเภอน้ำพอง,
เขต 4 หอประชุมอำเภออุบลรัตน์,
เขต 5 หอประชุมอำเภอภูเวียง,
เขต 6 หอประชุมชุมแพ,
เขต 7 หอประชุมอำเภอหนองเรือ,
เขต 8 หอประชุมอำเภอพล,
เขต 9 หอประชุมอำเภอหนองสองห้องและ เขต 10 ที่หอประชุมอำเภอบ้านไผ่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น