รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ 19 ม.ค. 50

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายกำกับและติดตามปฎิบัติราชการในภูมิภาค แก่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 มี จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2560 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น และ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาศัยซ้ำซาก บริเวณโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น