KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียน หมวด ขก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขก ซึ่งมีคำขวัญว่า ขอนแก่นมหานคร ทั้งนี้มีหมายเลขที่นำมาประมูล 301 หมายเลข

โดยจัดกลุ่มประมูล เป็น 3 กลุ่มคือ เลขสี่ตัวเหมือน เลขสามตัวเหมือน สองตัวเหมือน เลขหลักพัน เลขเรียง เลขคู่ ซึ่งกำหนดจัดให้มีการประมูล ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น. ซึ่งสิทธิของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้นจะมีรถอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ โดยหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สามารถที่จะทำการซื้อ-ขาย ให้ หรือเปลี่ยนกับรถที่มีทะเบียนอยู่แล้วโดยสามารถใช้ได้ตลอดไปและโอนสิทธิ์กันได้ตามกฎหมาย

สำหรับเงินที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด จะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการทะเบียนรถสวยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น