ชาวขอนแก่นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ชาวขอนแก่นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เน้นตระหนักถึงการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการที่ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้

คุณ วรวิทย์ สิทธิกรณ์ ทีมข่าว อสมท ขอนแก่น MCOT NEWS NETWORK โทร 089-7119961

ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นำชาวขอนแก่น กว่า 1,000 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปี

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการที่ชาวขอนแก่นทุกคนได้พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงของพื้นที่ที่ร่วมกับประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น