แขวงทางหลวงขอนแก่นแจ้งปิดจุดกลับรถ 5 จุดบนถนนมิตรภาพ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางช่วงปีใหม่และลดอุบัติเหตุจราจร

แขวงทางหลวงขอนแก่นแจ้งปิดจุดกลับรถ 5 จุดบนถนนมิตรภาพ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางช่วงปีใหม่และลดอุบัติเหตุจราจร

นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 แจ้งว่า แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 3 ม.ค.63 ทางหลวงขอนแก่น จะปิดจุดกลับรถบนถนนมิตรภาพ 5 จุดในห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางช่วงปีใหม่และลดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่

  1. หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต.ศิลา
  2. จุดกลับรถเยื้องทางเข้าบ้านสำราญ ต.สำราญ
    3.จุดกลับรถห้วยยาง อ.น้ำพอง
    4.จุดกลับรถทางเข้าตลาดสดน้ำพอง
    5.จุดกลับรถหน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง

และปิดจุดกลับรถ ถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ที่บ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง จ.มหาสารคาม จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ และโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น