43 หน่วยงานกระทรวงเกษตร ขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชน พักรถ-พักคน นำอาหารพื้นบ้านอีสานจำหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่

43 หน่วยงานกระทรวงเกษตร ขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชน พักรถ-พักคน นำผักพื้นบ้าน-แจ่วบอง-อาหารพื้นบ้านอีสานจำหน่ายในราคาพิเศษตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 43 หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่หน้าสำนักงานชลประทานที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับจุดบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้มีบริการน้ำดื่ม, ชา,กาแฟ,นมกล่องจาก อสค.,บริการสอบถามและแนะนำเส้นทาง เป็นจุดพักรถที่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้จอดพักเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีสินค้าของฝากและสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำถิ่นที่หาทานได้ยากจำหน่ายให้กับผู้ขับขี่ได้เลือกซื้อและอิ่มท้องในช่วงระหว่างของการเดินทาง โดยเฉพาะเมนูอาหารอีสานและผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเดินทางที่แวะเวียนมาเลือกซื่อเพื่อรับประทานระหว่างการเดินทางเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น