43 หน่วยงานกระทรวงเกษตร ขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชน พักรถ-พักคน นำอาหารพื้นบ้านอีสานจำหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่

43 หน่วยงานกระทรวงเกษตร ขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชน พักรถ-พักคน นำผักพื้นบ้าน-แจ่วบอง-อาหารพื้นบ้านอีสานจำหน่ายในราคาพิเศษตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 43 หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่หน้าสำนักงานชลประทานที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับจุดบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้มีบริการน้ำดื่ม, ชา,กาแฟ,นมกล่องจาก อสค.,บริการสอบถามและแนะนำเส้นทาง เป็นจุดพักรถที่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้จอดพักเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีสินค้าของฝากและสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำถิ่นที่หาทานได้ยากจำหน่ายให้กับผู้ขับขี่ได้เลือกซื้อและอิ่มท้องในช่วงระหว่างของการเดินทาง โดยเฉพาะเมนูอาหารอีสานและผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเดินทางที่แวะเวียนมาเลือกซื่อเพื่อรับประทานระหว่างการเดินทางเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น