ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ชมงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติวันละกว่า 2 หมื่นคน

ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ชมงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติวันละกว่า 2 หมื่นคน

28 ธค 62  ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ของการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2562 วันนี้มีประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวที่ชมความสวยงามของดอกไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ภายใต้แนวคิดสวนทะลุมิติ โดยในปีนี้มีการนำเอาเทคนิค AR เข้ามาใช้กับ Smart Phone เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการถ่ายภาพเก็บความประทับใจและความทรงจำท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานความสวยงามสีสันของดอกไม้นับแสนต้น ทั้ง 16 โซน อาทิ ซุ้มทางเข้าปราสาท ปราสาทดอกไม้ โดมดอกไม้ สวนแนวตั้ง สวนไดโนเสาร์ และโซนลานกิจกรรม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมเช็คอิน แท็กเพื่อน และแชร์ความสวยงาม กับ “งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งยังเหลือเวลา อีก 6 วัน ที่จะรออวดโฉมให้ทุกท่านได้สัมผัสจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน ( 17 ธ.ค. 62) จนถึงวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานแล้วจำนวน 182,858 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น.) คาดว่าในสัปดาห์นี้ที่เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยววันละประมาณ 2-3 หมื่นคนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น