สวนสัตว์ขอนแก่น ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดปีใหม่ พร้อมชมความสวยงามของสัตว์นานาชนิด

ในช่วงวันหยุดปีใหม่ นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่เที่ยวชมความสวยงามของสัตว์นานาชนิด และร่วมกิจกรรมต่างๆ จนแน่นสวนสัตว์ขอนแก่น

30 ธค 62 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส พร้อมต้อนรับ “น้องอ้น” สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นสู่ครอบครัวฮิปโปโปเตมัส ท่ามกลางความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมความน่ารักของฮิบโปตัวน้อย และชมความสวยงามของสัตว์นานาชนิดในพื้นที่ส่วนจัดแสดงต่างๆ โดยในวันนี้สวนสัตว์ขอนแก่นได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้เที่ยวฟรีตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ วันนี้ยังเป็นวันดีที่ลูกฮิปโปโปเตมัสลูกหลานแม่มะลิ จำนวน 4 ตัว ได้ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม โดยมีการจัดสภาพให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติถิ่นที่อยู่เดิมเพื่อให้เหมาะกับการอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้จากสัตว์ป่า เกิดการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึก ไม่ล่า ไม่ฆ่า ไม่เผาป่า เพื่อเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์ของสัตว์ป่าต่อไป

สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 สวนสัตว์ขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรมการมอบของขวัญมากมายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งยังมีการตกแต่งแลนมาร์คจุดถ่ายภาพในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ด้วยหุ่นฟางลิงยักษ์ ซึ่งทำมาจากฟางข้าว นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพกับความสวยงามของธรรมชาติ มาพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น