เขื่อนจุฬาภรณ์ ระบายน้ำ ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น

เขื่อนจุฬาภรณ์ ระบายน้ำ4.7 ล้าน ลบ.ม. ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งทุกอำเภอหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรองเพื่อการอุปโภคและบริโภค

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ในการพิจารณาอนุมัติการปล่อยน้ำตามการร้องขอของจังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งและเติมน้ำลงในแม่น้ำเชิญและแม่น้ำพรม ครอบคลุมอำเภอในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของ จ.ขอนแก่น ที่ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่คุกคามอย่างหนักทำให้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆ เริ่มแห้งขอด ทั้งนี้ในการระบายน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อ.ชุมแพ และ อ.หนองเรือ ได้มีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคไปจนถึงฤดูฝนปีนี้
ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทุกอำเภอ สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนสำรองและการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนหมู่บ้าน หากพบพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอก็จะวางแผนการส่งน้ำ ทั้งรูปแบบของการสูบน้ำระยะไกล หรือการนำรถบรรทุกน้ำนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น