ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  

ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า จ.ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท โดยจะมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 6 ก.พ.นี้ โดยในขณะนี้ พื้นที่ จ.ขอนแก่น ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ทางจังหวัด มีช่องทางเฝ้าระวังอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศจาก สปป.ลาว ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารเข้ามายังจ.ขอนแก่น วันละ 2 เที่ยว และเที่ยวบิน ที่บินตรงมาจากดอนเมืองทุกเที่ยวบิน หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง ทางสนามบินขอนแก่นก็จะประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและการรักษาหากพบผู้ป่วยในพื้นที่ พร้อมกับมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้พร้อมทั้งหมดแล้วเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น