ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  

ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า จ.ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท โดยจะมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 6 ก.พ.นี้ โดยในขณะนี้ พื้นที่ จ.ขอนแก่น ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ทางจังหวัด มีช่องทางเฝ้าระวังอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศจาก สปป.ลาว ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารเข้ามายังจ.ขอนแก่น วันละ 2 เที่ยว และเที่ยวบิน ที่บินตรงมาจากดอนเมืองทุกเที่ยวบิน หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง ทางสนามบินขอนแก่นก็จะประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและการรักษาหากพบผู้ป่วยในพื้นที่ พร้อมกับมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้พร้อมทั้งหมดแล้วเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น