ชาวขอนแก่น ร่วมกันแต่งชุดดำ ไว้อาลัย ต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่ จ.นครราชสีมา

ชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแต่งชุดดำ แสดงความไว้อาลัย ต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอทีจำกัด มหาชน องค์กรภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น แต่งกายไว้ทุกข์ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจ แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว ในนามของชาวจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ขอให้กำลังใจชาวจังหวัดนครราชสีมาและคนไทยทุกคน ได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ ด้วยกำลังใจที่ดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น