ขอนแก่น ส่งมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ ให้เรือนจำอำเภอพล และสถานพินิจ

จังหวัดขอนแก่น ส่งมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้เรือนจำอำเภอพล และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้เรือนจำอำเภอพล และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า หน้ากากพลาสติก Face Shield เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อมอบให้กับเรือนจำอำเภอพล จำนวน 2,000 ชุด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 700 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ เป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้ง 2 แห่ง โดยจะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ ในหน่วยต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น