รมช มท ลงพื้นที่ให้กำลังใจ จนท สู้ Covid

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมด่านตรวจโควิด-19 ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น พร้อมชื่นชมการทำงานของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 ที่บริเวณถนนมิตรภาพ ขาเข้า อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นและคณะให้การต้อนรับและรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

ข้อมูลล่าสุด จ.ขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย รวมเป็น 6 ราย โดย 4 รายแรก รักษาหายแล้ว และผู้ป่วย 2 รายล่าสุด เป็นสามี -ภรรยา ครอบครัวเดียวกัน ชาว อ.น้ำพอง ซึ่งขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค- 19 และกล่าวชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่ได้ดำเนินการคัดกรอง สุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ซึ่งกันและกันในการดำเนินการของภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนได้ติดตามการข้อมูลข่าวสารจากการแถลงข่าวจากภาครัฐเป็นสำคัญ ในการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยในปัญหาของพี่น้องประชาชนและได้ดำเนินการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการ เราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งได้กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดรัดกุม เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลงให้มากที่สุด โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในภาพรวมทั่วประเทศ ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และตามบริบทของพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อเป็นหลักในการดำเนินการ ให้บรรลุผลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัด เป็นหลักในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น