ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 และ 6 ขอนแก่น ดีขึ้นมาก แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

แพทย์เผยอาการผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 และ 6 ดีขึ้นมาก แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สองสามีภรรยาชาว อ.น้ำพอง ล่าสุดอาการดีขึ้นมากแต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วยรวมถึงต้องดูต่อไปว่าจะมีอาการแทรกซ้อน หรืออาการอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นโดยลำดับก็จะมีการพิจารณาถอดช่วยเครื่องหายใจอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ผู้ป่วยรายที่ 5 ซึ่งเป็นหญิงสูงอายุ ยังมีสติ สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่ 6 แม้จะมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งทีมแพทย์ยังต้องให้การรักษาตามกระบวนการจนกว่าจะพบว่าไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ขณะที่พลาสม่าของบุตรชายของผู้ป่วยรายที่ 5 และรายที่ 6 ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจอย่างละเอียดที่สภากาดชาดไทย โดยมีผลการตรวจในเบื้องต้นพบว่าบุตรชายของผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 ส่วนจะสามารถ นำมาใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่นั้น ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น