กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563   ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล  ร่วมส่งมอบเครื่อง CT Scan NeuViz 128 จำนวน 1 เครื่อง โดย  กองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”   ซึ่งเครื่อง scan NeuViz 128  สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ภายใน 10 วินาที ทำให้สามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยได้มากถึงวันละ 400 ราย พร้อมปรับปรุงห้องตรวจ CT-Scan ภายในโรงพยาบาล และยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น, ชุด PPE 500 ชุด มูลค่ารวม 19 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมสู้ศึกวิกฤติ COVID-19 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ. อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และรศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ร่วมรับมอบ

สำหรับเครื่อง CT Scan NeuViz 128 ที่กลุ่มมิตรผลได้จัดหาและนำเข้ามาอย่างเร่งด่วนทางเครื่องบินเพื่อให้ทันต่อการใช้งานนั้น เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีระบบ Software Ai ที่จะช่วยเพิ่มความละเอียดในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างชัดเจน ผ่านภาพเอกซเรย์บริเวณหน้าอก ที่จะสามารถระบุถึงสภาวะการติดเชื้อของปอดในผู้ป่วย จึงช่วยให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น  ปัจจุบัน กองทุนมิตรผล-บ้านปู ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมมูลค่าแล้ว  200 ล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า  100 แห่ง ทั่วประเทศเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น