ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ติดตามการเปิดบริการของศูนย์การค้า

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามการเปิดบริการศูนย์การค้า

19 พ.ค. 2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา  ขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ของศูนย์การค้าเป็นอย่างดี  และได้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและให้ความร่วมมือในการสแกนคิวอาร์โค้ด”ไทยชนะ”ซึ่งจะทำให้คุณภาพการเข้าใช้บริการในพื้นที่ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข และได้มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านค้าต่างๆ และกิจการในแต่ละแห่งเป็นไปตามมาตรฐานและในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและรักษาระยะเวลาเป็นอย่างดี และขอขอบคุณประชาชนที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค.เป็นอย่างดีในการลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน   จากนั้น ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้า ที่ได้ปิดให้บริการตามประกาศในระยะที่ 1 ไป ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังมีประกาศผ่อนปรนในระยะที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในการบริการประชาชนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น