รพ.ขอนแก่น ราม เปิดห้องปฎิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 รู้ผล 24 ชม

รพ.ขอนแก่น ราม เปิดห้องปฎิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการตรวจวินิจฉัย สอบสวนและ เฝ้าระวังโรค รู้ผลภายใน 24 ชม. ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

นพ.สมชาย กิตติพงษ์หรรษา กรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น ราม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้น นโยบายของรัฐได้กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องทำให้วันนี้สถานการณ์โดยทั่วไปนั้นเริ่มดีขึ้น ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเช้มงวดและจะต้องการ์ดไม่ตก ขณะที่แนวทางการบริหารจัดการของโรงพยาบาลคือการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยได้มีการตั้งรับและป้องกันการแพร่เชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐานมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

” เราได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ซักประวัติความเสี่ยง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มารับบริการ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลทุกฝ่าย ก่อนเข้าสู่ตัวอาคารของโรงพยาบาลทุกจุด ขณะที่ บุคลากรของโรงพยาบาล จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป่องกันตนเอง หรือชุด PPEอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งยังคงให้ผู้ที่เข้ามารับบริการได้ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองและได้ปฎิบัติตัวเพื่อป้งกันการแพร่เชื้อและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือการช่วยแบ่งภาระงานและลดปริมาณคนไข้ที่ต้องเข้ารับบริการการตรวจทีโรงพยาบาลองรัฐ”

นพ.สมชาย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธีReal Time RT-PCR หรือการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยตนเองโดยห้องปฎิบัติการของรโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน นักเทคนิคการแพทย์มีความรู้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม สถานที่มีความปลอดภัย บุคลากรที่ผ่านการทดสอบ มีระบบจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฎิบัติการ(Biosafety and Biosecurity) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

” ผู้ที่ประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสCovid-19 แม้จะไม่มีอาการ แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองนั้นไปสัมผัสหรือได้รับเชื้อมาและไม่ หรือต้องการตรวจเพื่อขอเอกสารรับรองการตรวจประกอบการเดินทางหรือขอวีซ่า สามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ ซึ่งจะทราบผลภายใน 24 ชม. อย่างไรก็ดีผู้ที่สนใจสามารถจองคิวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-002002 ต่อ 1905 หรือ ID Line : @kkram ได้ตลอดทั้ง 24 ชม.เช่นกัน ”

ใจเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น