บขส.ขอนแก่น เดินทางแบบ New Normal เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัย

บขส.ขอนแก่น เดินทางแบบ New Normal เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัย

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมาก มารอการโดยสารประจำทางเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จัดระบบการเดินรถและการพักรอ แบบ New Normal มีการเว้นระยะห่างในจุดพักคอย การซื้อตั๋ว การขึ้นรถโดยสาร การให้บริการของร้านค้าและศูนย์อาหารตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องน้ำ และจุดพักคอยในอาคารพักผู้โดยสารทุกชั่วโมง ขณะที่บริเวณอาคารผู้โดยสารที่ 1 ฝั่งขาเข้า เจ้าหน้าที่ยังคงตั้งจุดคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารที่ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในเขต จ.ขอนแก่น โดยมีการกำหนดให้รถโดยสารทุกคันที่่มีจุดจอด หรือจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกคนต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามระเบียบที่กำหนด ตลอดทั้ง 24 ชม.ซึ่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรฐานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น