หลวงตามหาบัว เทศน์ จิตขั้นสมาธิยังมีง่วง จิตขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ ไม่มีง่วง 17 มค 49

หลวงตามหาบัว เทศน์ จิตขั้นสมาธิยังมีง่วงได้ แต่จิตขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ ไม่มีง่วง 17 มค 49

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น