ชาวมัญจา จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเก็บผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ลำห้วยคำปากดาว บ้านกอก หมู่ที่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีนายกานต์. ทองเสน ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งการเก็บผักตบชวาในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกอก ต.สวนหม่อน ประชาชน และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินกิจกรรม รวม 79 คน โดยได้นำผักตบชวาไปตากแห้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ และ การแปรรูป โดยปริมาณผักตบชวาที่เก็บได้ น้ำหนักประมาณ 10 ตัน ทำให้การระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันปัญหาอุทกภัย แหล่งน้ำสะอาดขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น