ชาวมัญจา จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเก็บผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ลำห้วยคำปากดาว บ้านกอก หมู่ที่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีนายกานต์. ทองเสน ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งการเก็บผักตบชวาในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกอก ต.สวนหม่อน ประชาชน และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินกิจกรรม รวม 79 คน โดยได้นำผักตบชวาไปตากแห้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ และ การแปรรูป โดยปริมาณผักตบชวาที่เก็บได้ น้ำหนักประมาณ 10 ตัน ทำให้การระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันปัญหาอุทกภัย แหล่งน้ำสะอาดขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น