นายอำเภอพล ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านเดือดร้อน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563​เวลา 8:30 น
นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล พร้อมด้วยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายกิตติโชติ เตรียมวุฒิไกร อดีตรองนายกเทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่ถนนพาณิชย์เจริญ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองพล

ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดียว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซ่อมแซมถนนของเทศบาลเมืองพล เนื่องจากผู้รับเหมาเข้ามาขุดถนนเพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำแล้วแต่ไม่เข้าดำเนินการต่อ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้น รวมถึงร้านค้าต่างๆได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน

นายอำเภอพลลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและเชิญตัวแทนผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยโดยในเบื้องต้นผู้รับเหมารับปากว่าจะดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วนที่สุดและในระหว่างที่กำลังดำเนินการก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอย่างที่สุด จนเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนที่อาศัยใกล้กับบริเวณถนนเส้นดังกล่าว

ที่มา เพจ ที่ว่าการอำเภอพลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น