เที่ยวสวนทองอินทผาลัม มหาสารคาม

สวนทองอินทผาลัม ตั้งอยู่ที่บ้านนาแพง ต.นาแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม สวนห่างจากเมืองมหาสารคาม ราว 19 กิโลเมตร เส้นถนนมหาสารคา ร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ปลูกต้นอินทผาลัมแบบเพาะเมล็ด กว่า 477 ต้น ปลูกอินทผาลัมมาแล้ว 8 ปีและตอนนี้กำลังออกผลผลิต

นายสัญชัย ใจมั่น เจ้าของสวนทองอินทผาลัม อดีตเป็น ผอ.โรงเรียน หลังจากเษียณอายุราชการมา ก็มาทำการเกษตร เพราะชอบอยู่กับธรรมชาติ โดยในสวนจะปลูกยางพารา และ ต้นอินทผาลัม ที่ปลูกอนทผาลัม เพราะเคยไปดูสวนมาที่ต่างประเทศ และคิดว่าน่าจะปลูกที่บ้านเราได้ เพราะผลดิบของอินทผาลัมมีประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับการจัดจำหน่ายจะมี จำหน่ายให้ลูกค้าที่แวะมาชมสวนและซื้อรับประทานได้ อินทผาลัมเป็นพืช ที่ต้องการน้ำ และที่ไร่แห่งนี้ มีน้ำเพียงพอเนื่องจาก ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้รดน้ำ อินทผาลัม ที่ทานลูกสด มีสรรพคุณ และคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ นิยมของผู้คน ซึ่งเกษตรกรในหลายจังหวัดเริ่มที่จะหันมาปลูกอินทผาลัมแล้ว แต่การปลูกอินทผาลัมต้องดูแลอย่าง

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น