ขอนแก่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ แก่งน้ำต้อน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) จำนวน 500,000 ตัว และ ปลาบึกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 89 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,089 ตัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ผู้แทน หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียนและประชาชนชาวตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมในพิธีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น