ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย รักษาการ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 50 คน โดยในงานมีพิธีมีพิธีถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน จากผู้รับบริการ และผู้ปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ และร่วมร้อง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี มหาราชา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ การลงนามถวายพระพร และการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมที่บุคคลออทิสติก ได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ โดยเด็กออทิสติกแสดงความรักที่มีต่อแม่ มอบขนมผกากรอง สีขาว ปั้นรูปดอกมะลิ ที่แม่และลูก ร่วมกันทำขนมกันทำ หลังจากเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมในช่วงบ่าย มีกิจกรรมพาแม่บอกรักคุณยาย โดยมอบขนมผกากรอง ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น