ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย รักษาการ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 50 คน โดยในงานมีพิธีมีพิธีถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน จากผู้รับบริการ และผู้ปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ และร่วมร้อง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี มหาราชา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ การลงนามถวายพระพร และการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมที่บุคคลออทิสติก ได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ โดยเด็กออทิสติกแสดงความรักที่มีต่อแม่ มอบขนมผกากรอง สีขาว ปั้นรูปดอกมะลิ ที่แม่และลูก ร่วมกันทำขนมกันทำ หลังจากเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมในช่วงบ่าย มีกิจกรรมพาแม่บอกรักคุณยาย โดยมอบขนมผกากรอง ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น