อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย 26 สิงหาคม 2563 ที่ รร อวานี ขินแก่น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ตอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ได้จีดการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง ปิดโอกสให้นักศึกษได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานชติ สู่มาตรฐนสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ บริษัทฯ จึได้ร่วมมือกับภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม กระทรวงแรงาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” เพื่อยกระดับการพัฒนทักษะของนักศึกษาของประเทศไทย ในระดับปริญญาตรี และระดับอชีวะศึกษา ทั่วประเทศได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุค ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วย รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลคำกว่า400,00 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวที ทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก World Skills ASEAN โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาคคือ ภาคกลางที่จังหวัด กรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น ภาคตะวันออกที่ จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคเหนือที่จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบชิงงชนะเลิศ ในเดือนวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 นี การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นพรมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น