ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น จัดงานวันรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 20 กันยายน 2563 ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2563 ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น
โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 7 รูป และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติชาติต่อไป

ชมรมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น