บรรยากาศการสมัครรับการเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก 

บรรยากาศการสมัครรับการเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

2 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ..กกต.ขอนแก่น และ นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.ขอนแก่น เข้าทำการควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้งวันนี้เป็นวันแรก โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก มีว่าที่ผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนทยอยกันเดินทางมาลงเวลาก่อนถึงเวลาการรับสมัครจำนวนมาก ซึ่ง กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดพื้นที่และขั้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอนตามที่ กกต.กลาง กำหนด

เมื่อถึงเวลา 08.30 น. กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้ทำการกดกริ่งสัญญาณของการทำการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอน โดยผู้ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งในส่วนของ นายก อบจ.ขอนแก่น นั้นปรากฎว่า นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น หลายสมัย ได้นำทีมมาลงเวลา และแสดงตัวเป็นผู้สมัครเช่นเดิม ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนที่มาคอยให้กำลังใจจำนวนมาก

นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น  กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการเนื่องจากว่าว่าที่ผู้สมัครมาตั้งแต่เช้าก่อน 8:30 น. ถือว่ามาพร้อมกันและเข้าสู่กระบวนการที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งจับฉลากเลือกเบอร์ตามกระบวนการ มีมาสมัครวันนี้ นายก อบจ.ขอนแก่น 7 ท่าน  ส่วนสมาชิก อบจ.ซึ่งมีเขตเลือกตั้งมี 42 เขต มีผู้มาสมัครจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่จึงอำนวยความสะดวกให้อย่างดี  พร้อมหนังสือเชิญชวนให้ท่านผู้สมัครทุกท่านมาประชุมเชิงสมานฉันท์ในวันที่ 11 พ.ย.นี้  ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  เพราะจะชี้แจงเรื่องขบวนการหาเสียงหลักการการยื่นการใช้จ่าย ตามระเบียบวิธีการหาเสียง ข้อห้ามต่างๆให้ถูกต้อง  โดยเฉพาะป้ายมีโปสเตอร์มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง facebook ทางกลุ่มไลน์  กำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยในส่วนที่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครไม่ได้ ยกเว้นกับทางราชการให้ช่วยเหลือในการปิดประกาศต่างๆเป็นกระบวนการปกติที่ใช้อยู่แล้ว  ซึ่งเป็นขบวนการต้องตรวจสอบและอยากให้ผู้ที่เข้ามาเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดไม่ด่างพร้อยในเรื่องอื่นๆที่จะอาสาเข้ามาทำงานเป็นผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นของเรา

ที่มา ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น