สหกรณ์ ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนงานไหม

9 พ.ย. 63  ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 จากสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 274,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จํากัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นจำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด , สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด , สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด , สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด , สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด , สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด , สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด , สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด , สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด , ชมรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ที่มา  ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น